Nyckeltal för MobiPlus AB

2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30
Antal månader som rapporten avser Q1 3mån Q2 3mån Q3 3mån
Totala intäkter (Mkr) 4,69 5,55 6,30
Rörelseresultat (Mkr) -0,38 -0,75 -0,70
Resultat före skatt (Mkr) -0,43 -0,82 -0,70
Nettoresultat (Mkr) -0,43 -0,82 -0,70
Vinst per aktie(kr) -0,08 -0,15 -0,13
Utdelning/aktie kronor (kr)
Eget kapital (Mkr) 3,21 9,05 8,81
Anläggningstillgångar (Mkr) 9,43 9,27 12,10
Immateriella anläggningstillgångar (Mkr)
Omsättningstillgångar (Mkr) 6,38 11,40 11,25
Summa tillgångar (Mkr) 15,81 20,68 23,35
Långfristiga skulder inklusive (Mkr) 4,69 4,89 6,39
Kortfristiga skulder (Mkr) 7,91 6,74 8,14
Antal aktier (st) 5 437 000 5 437 000 5 437 000