Published: 14-02-18 13:59 This is a news article from the news agency Finwire. Disclaimer

Finwire about Net Gaming: Net Gaming emitterar aktier som betalning för förvärv

Spelbolaget Net Gaming förvärvade i november i fjol affiliatetillgångar till en köpeskilling om
3 miljoner euro, varav 1 miljon euro, ska erläggas genom betalning i aktier. Samtliga förvärvade tillgångar är nu överförda till Net Gaming och styrelsen har därför med stöd av bemyndigande från årsstämman beslutat om en riktad nyemission. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget emitterar 979 178 nya aktier och har därefter 68,16 miljoner aktier utestående.
Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer säljaren av de i november förvärvade tillgångarna. Teckningskursen uppgår till 10,09 kronor per aktie. Betalning för nyemitterade aktier sker genom kvittning av fordran på köpeskilling.

Net Gaming Europe AB

"Net Gamings affärsidé är att driva, förvärva och vidareutveckla snabbväxande bolag främst inom iGaming lead generation. Net Gaming driver jämförelsesajter på över 30 marknader globalt inom iGaming lead generation och har en tydligt fastställd tillväxtstrategi med visionen att bli #1 globalt av generering av premiumleads."

Box 7385,
103 91 STOCKHOLM
08-410 380 44 http://www.netgaming.se