Press release Published: 14-02-18 14:39

Pharmacolog i Uppsala AB: Pharmacolog kallar till årsstämma

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I Pharmacolog i Uppsala AB (PUBL)

Pharmacolog i Uppsala AB

Företaget är specialiserat på att tillhandahålla kvalitetssäkringslösningar för säker administration av intravenösa mediciner. Den långsiktiga visionen för företaget är att spela en aktiv roll i att utveckla avancerade behandlingsmetoder för patienter med cancer och andra dödliga sjukdomar.

Ekeby Bruk A14,
752 75 UPPSALA
018-500 101 http://www.pharmacolog.se