Press release Published: 14-02-18 16:03

Precisionsmetall Group AB: Månadsrapport januari 2018

Stockholm 2018-02-14 Under januari månad omsatte koncernen 3,6 MSEK (1,6 MSEK) och visade ett positivt rörelseresultatet EBITDA om 180 TSEK och EBIT 16 TSEK.

Precisionsmetall Group AB

Precisionsmetall Group AB affärsidé är att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller, främst ädla.

,
162 50 Vällingby
08 - 38 58 88 http://www.precisionsmetall.se