Publicerat: 2017-11-22 13:07:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Finwire. Disclaimer

Finwire om MobiPlus: MobiPlus ökar intäkterna i tredje kvartalet

Teknikplattformsbolaget MobiPlus ökar intäkterna i tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Jämförelsekvartalet omfattar bara två månader då koncernen skapades den 1 augusti 2016.

Nettoomsättningen steg till 6,3 miljoner kronor (3,6), en ökning med 75 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet, resultatet före skatt och nettoresultatet uppgick till -0,7 miljoner kronor (-0,5), motsvarande -0,36 kronor per aktie.

Likvida medel var på 5,7 miljoner kronor per den 30 september.

"Tredje kvartalet har varit starkt. De operativa och strategiska målen för verksamheten ligger i linje med styrelsens förväntningar. Vårt fokus har varit ett fortsatt ökat försäljningsarbete med en rad förbättrade och utökade tjänster. Detta har gett en ökad orderingång vilket är glädjande och visar på att det är rätt väg att gå", skriver bolaget i delårsrapporten.

Bolaget har under kvartalet förvärvat IT-bolaget Wavecom för 7,5 miljoner kronor.

"Vi går nu in i fjärde kvartalet som traditionellt är ett starkt kvartal för alla bolag i MobiPlus-koncernen. Vi räknar med att det blir så även detta år och att kommande stora handelsdagar såsom Black Friday, Cyber Monday samt julhandeln ger ett positivt avtryck", skriver bolaget.


MobiPlus, Mkr Q3-2017 Q3-2016 Förändring
Nettoomsättning 6,3 3,6 75,0%
Rörelseresultat -0,7 -0,5
Resultat före skatt -0,7 -0,5
Nettoresultat -0,7 -0,5
Resultat per aktie, kr -0,36

MobiPlus AB

MobiPlus affärsidé är att erbjuda företag plattformar för kommunikation via SMS, e-post, hemsida, e-handel, sociala medier, SEO, Google Adwords, digitala skärmar och fasta reklamytor samt ta hand om all teknik bakom det hela vilket även inkluderar hosting, webbutveckling, apputveckling, IT-baserade affärs- och kassasystem samt service och montering. Bolaget ska leverera ett helhetskoncept med hög servicegrad och de senaste tekniska lösningarna där det kan skapa en bättre bild av företagens kunder vilket leder till stora besparingar i deras marknadsföringskostnader.

Stora Åvägen 21,
436 34 GÖTEBORG
031-360 80 89 http://www.mobiplus.se