Pressmeddelande Publicerat: 2008-12-22 16:32:00

Net Gaming Europe AB: Teckningstiden förlängs till den 15 januari 2009

Styrelsen i FishNChips Holding AB (publ) har beslutat att ytterligare förlänga teckningstiden i bolagets pågående nyemission till och med den 15 januari 2009. Den primära anledningen är att bolaget för långtgående diskussioner med ett par alternativa förvärvsobjekt.

På grund av den förlängda teckningstiden uppdateras tidsplanen enligt följande: * Den förlängda teckningstiden löper till och med den 15 januari 2009. * Besked om tilldelning kommer att skickas ut den 19 januari 2009. * Kontant likvid skall vara bolaget tillhanda senast den 28 januari 2009. * Utbokning av aktier kommer att påbörjas omkring den 12 februari 2009. * Första dag för handel på AktieTorget planeras till den 19 februari 2009. Erbjudandet i korthet: * Teckningskursen är fastställd till 0,51 SEK per aktie. * Minsta teckningspost är 5 000 aktier. * Bolaget värderas till cirka 9,9 MSEK (pre-money). Memorandum, 4-sidig folder och anmälningssedel finns tillgängligt på bolagets och AktieTorgets respektive hemsida (www.fishnchipsholding.com och www.aktietorget.se). Förvärv: FishNChips har i november 2008 genomfört två förvärv som totalt tillför FishNChips 2 900 nya registrerade medlemmar. Analyser från Smallcap och Axier: På FishNChips hemsida finns även analyser från Smallcap och Axier att ta del av. Ytterligare information: FishNChips Holding AB (publ) Artillerigatan 6 114 51 Stockholm Telefon: 08-410 380 44 E-post: info@fishnchipsholding.com Hemsida: www.fishnchipsholding.com www.fishnchips.com

Dokument

Net Gaming Europe AB

"Net Gamings affärsidé är att driva, förvärva och vidareutveckla snabbväxande bolag främst inom iGaming lead generation. Net Gaming driver jämförelsesajter på över 30 marknader globalt inom iGaming lead generation och har en tydligt fastställd tillväxtstrategi med visionen att bli #1 globalt av generering av premiumleads."

Box 7385,
103 91 STOCKHOLM
08-410 380 44 http://www.netgaming.se