Publicerat: 2017-12-18 14:22:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Finwire. Disclaimer

Finwire om MobiPlus: MobiPlus förvärvar retailbolag för 6,1 miljoner kronor

Teknikplattformsbolaget MobiPlus förvärvar enligt ett bolag med tillträde i januari 2018. Bolaget verkar mot retailbranschen vilket kommer att stärka MobiPlus-koncernens inriktning mot handel och e-handel, enligt ett pressmeddelande.

Köpeskillingen för bolaget är 6,1 miljoner kronor plus bolagets kassa som uppgår till 2,5 miljoner, totalt 8,6 miljoner kronor.

Förvärvet finansieras genom att säljaren tecknar sig för ett konvertibellån för 1,5 miljoner kronor med konverteringskurs 7,30 kronor utställt av MobiPlus. Lånet löper på 1 år med en ränta om 3 procent per år. Därutöver erhåller säljaren aktier om 0,5 miljoner kronor till en teckningskurs på 7,30 kronor. Resterande del ska betalas med kontanta medel.

Bolaget som förvärvas hade år 2016 en omsättning på cirka 11 miljoner kronor och ett resultat på cirka 0,9 miljoner. Förvärvet gäller bolaget med personal och de avtal som bolaget har ingått. Bolaget uppges ha haft en fortsatt god lönsamhet under 2017 vilket ligger i linje med MobiPlus förvärvsstrategi.

MobiPlus AB

MobiPlus affärsidé är att erbjuda företag plattformar för kommunikation via SMS, e-post, hemsida, e-handel, sociala medier, SEO, Google Adwords, digitala skärmar och fasta reklamytor samt ta hand om all teknik bakom det hela vilket även inkluderar hosting, webbutveckling, apputveckling, IT-baserade affärs- och kassasystem samt service och montering. Bolaget ska leverera ett helhetskoncept med hög servicegrad och de senaste tekniska lösningarna där det kan skapa en bättre bild av företagens kunder vilket leder till stora besparingar i deras marknadsföringskostnader.

Stora Åvägen 21,
436 34 GÖTEBORG
031-360 80 89 http://www.mobiplus.se