Pressmeddelande Publicerat: 2009-01-15 09:00:00

Relation & Brand AB: Relation & Brand tar unik position och ökar tillväxttakten under 2009

Efter en strategisk översyn under hösten lanserar styrelsen idag en reviderad strategi för Relation & Brand. Samtidigt tillträder Marcus Huber som VD och en ny, mer säljfokuserad organisation etableras.

Genom att kombinera sökmotormarknadsföring med e-postmarknadsföring kommer Relation & Brand bli ännu bättre på att hjälpa företag att maximera effekten av sin marknadsföring. Relation & Brand ska genom sin unika position bli det naturliga valet för företag som vill utveckla sin onlinemarknadsföring. Vårt mål om att generera 20 MSEK i vinst kvarstår, men förskjuts ett år framåt i tiden. Ett viktigt steg tas idag då dotterbolaget Net Pilots organisatoriskt slås ihop med Relation & Brand. Det innebär större möjligheter till korsförsäljning och ett bättre resursutnyttjande. I samband med att ny strategi och nya organisation implementeras tillträder Marcus Huber som VD för Relation & Brand, efter att ha arbetat som vice VD sen september 2008. Nuvarande VD Magnus Modin lämnar sin anställning i bolaget och kommer under en övergångsperiod att engageras som CFO i bolaget, samt kvarstår i styrelsen för Relation & Brand. - Relation & Brand befinner sig i en tillväxtfas där det är viktigt att bygga en infrastruktur som gör det möjligt att klara att växa från att vara ett litet bolag till att bli ett medelstort företag. Marcus erfarenheter från drygt 6 år på Tele2, en väldigt resultatfokuserad verksamhet där försäljning, låga kostnader och flexibilitet sätts i främsta rummet, är precis vad som behövs för att ta Relation & Brand till nästa nivå, säger Mats Hentzel, styrelseordförande för Relation & Brand AB. För ytterligare information: Marcus Huber, CEO Relation & Brand AB (publ) Telefon: 08-586 111 15, 076-525 11 15, e-post: marcus.huber@relationbrand.com AktieTorget Relation & Brands B-aktie handlas sedan 2006 på AktieTorget under kortnamnet RBAB B. ISIN-koden är SE0001734450 Order book ID är 35711 En börspost omfattar 500 aktier Relation & Brand hjälper företag att maximera effekten av sin marknadsföring genom att driva relevant digital trafik.

Dokument