Publicerat: 2018-01-12 08:49:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Finwire. Disclaimer

Finwire om CombiGene: CombiGene tecknar avtal med Cell and Gene Therapy Catapult

Forskningsbolaget CombiGene har tecknat ett samarbetsavtal med Cell and Gene Therapy Catapult (CGT Catapult).

Avtalet rörande utveckling av tillverkningsprocesser för CombiGenes läkemedelskandidat CG01, en genterapi för behandling av epilepsi. Samarbetet syftar till att utveckla en komplett och slutgiltig tillverkningsmetod som kommer göra det möjligt för CombiGene att gå vidare till kommersiell GMP-tillverkning och därefter kliniska försök, heter det i ett pressmeddelande.

"Jag är mycket stolt och mycket glad över att samarbeta med CGT Catapult", säger CombiGenes vd Jan Nilsson i en kommentar och fortsätter.
"CGT Catapult är välrenommerade för sin spjutspetskompetens och sin toppmoderna infrastruktur för avancerade terapeutiska medicinska produkter. Vi utvärderade ett flertal tänkbara samarbeten, men vi kunde inte ha valt en bättre partner."

CombiGene AB

"CombiGenes affärsidé består i att utveckla nya metoder för behandling av neurologiska sjukdomar med större träffsäkerhet, ökad effekt och mindre biverkningar".

Medicon Village,
223 81 LUND
070 466 31 63 http://www.combigene.com