Pressmeddelande Publicerat: 2009-03-17 13:28:00

MedClair International AB: Den horisontella gasbrunnen Hickey #2H är i produktion

Hickey #2H fracades den 13 mars och är nu driftsatt. Produktionen är för närvarande 3 400 mcf vilket med nuvarande prisbild motsvarar en intäkt för Swede Resources om ca 5 600 USD per månad.

Cotton Valley-formationen, som Hickey #2 producerar gas från, träffades på ett djup av ca 3 425 m (11 235 fot). Brunnens horisontella del är ca 470 m (1 500 fot) lång. Swede Resources har en ägarandel om 2 % i Hickey #2H. Ulrich Andersson, VD Swede Resources AB, kommenterar: "Efter en del förseningar i olika projekt, exempelvis brunnen Turner #1, känns det skönt att vi nu under en niomånadersperiod tagit tre brunnar i produktion: PEN 104 i Ungern, Keeling #2 och nu även Hickey #2H i USA. Dessa tre brunnar, med tyngdpunkt på PEN-104, har väsentligt ökat Swede Resources produktion. Arbetet med att borra en sidetrack till PEN-104 kommer att inledas inom kort, och avkastningen från denna brunn kommer att väga mycket tungt i koncernens framtida produktion. I takt med att myndigheterna i Ungern ger sina tillstånd, kommer vi att utveckla Peneszlék-området. Produktionen från Ungern kommer att utgöra en väsentlig del för en fortsatt positiv utveckling av koncernen." Swede Resources AB (publ) Ett svenskt olje- och gasbolag För ytterligare information kontakta: Olle Björck, informationsansvarig. Telefon: 0492-180 81, 070-980 26 53 Hemsida: www.swederesources.se E-post: info@swederesources.se

Dokument