Publicerat: 2018-01-22 07:00:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Finwire. Disclaimer

Finwire om MobiPlus: MobiPlus handlas idag exklusive teckningsrätt i nyemission

Teknikplattformsbolaget MobiPlus handlas idag den 22 januari exklusive teckningsrätt i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Villkoren i nyemissionen är 1:7, innebärande att sju befintliga aktier ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 7,30 kronor per aktie. Teckningstiden löper från 29 januari till 14 februari och handel med teckningsrätter sker den 29 januari till 12 februari. Bolaget kommer vid full teckning att tillföras 5,7 miljoner kronor före emissionskostnader.

MobiPlus AB

MobiPlus affärsidé är att erbjuda företag plattformar för kommunikation via SMS, e-post, hemsida, e-handel, sociala medier, SEO, Google Adwords, digitala skärmar och fasta reklamytor samt ta hand om all teknik bakom det hela vilket även inkluderar hosting, webbutveckling, apputveckling, IT-baserade affärs- och kassasystem samt service och montering. Bolaget ska leverera ett helhetskoncept med hög servicegrad och de senaste tekniska lösningarna där det kan skapa en bättre bild av företagens kunder vilket leder till stora besparingar i deras marknadsföringskostnader.

Stora Åvägen 21,
436 34 GÖTEBORG
031-360 80 89 http://www.mobiplus.se