Publicerat: 2018-01-23 12:04:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Finwire. Disclaimer

Finwire om CombiGene: CombiGene tidigarelägger bokslutskommunikén till 29 januari

Styrelsen i life science-bolaget CombiGene har beslutat att tidigarelägga publiceringen av bokslutskommunikén för 2017 till den 29 januari, enligt ett pressmeddelande.

Anledningen är att arbetet med framtagandet av bokslutskommunikén har gått snabbare än förväntat.

Det tidigare kommunicerade datumet var den 22 februari.

CombiGene AB

"CombiGenes affärsidé består i att utveckla nya metoder för behandling av neurologiska sjukdomar med större träffsäkerhet, ökad effekt och mindre biverkningar".

Medicon Village,
223 81 LUND
070 466 31 63 http://www.combigene.com