Publicerat: 2018-01-23 14:25:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Finwire. Disclaimer

Finwire om VideoBurst: Videoburst genomför företrädesemission på 4,1 miljoner kronor

Onlinevideobolaget Videoburst har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Styrelsen utnyttjar därmed bemyndigandet från årsstämman att emittera aktier. Bolaget kommer vid full teckning att tillföras 4,1 miljoner kronor före emissionskostnader på omkring 0,7 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Villkoren i nyemissionen är 1:2, innebärande att två befintliga aktier ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 45 öre per aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 26 januari och aktien handlas exklusive teckningsrätt den 29 januari. Teckningstiden löper från 1 februari till 15 februari och handel med teckningsrätter sker den 1 februari till 13 februari.

Syftet med nyemissionen är att möjliggöra en fortsatt expansion i linje med styrelsens strategi. Informationsmemorandum kommer att publiceras senast en dag innan teckningstiden påbörjas.Bolagets största ägare NS Ventures som äger 22 procent av kapital och röster har lämnat in teckningsförbindelser för hela sin ägarandel i emissionen.

Videobur Sthlm Int AB

"VideoBurst tillhandahåller en molnbaserad IT-plattform som gör det möjligt för företag att skapa och publicera professionell video på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt."

Karlavägen 40,
114 49 STOCKHOLM
+46(0)730 – 911 211 http://www.videoburst.com