Pressmeddelande Publicerat: 2009-03-30 11:16:00

Eurovip Group AB: Stämmokommuniké, extra bolagsstämma

Eurovip Group AB (publ) har den 27:e mars hållit extra bolagsstämma varvid stämman helt och hållet beslutade i enlighet med stämman framlagda förslag.

Gällande val av styrelsen så omvaldes Lars Björk, Rachid Lahyani och Jesper Stevrin som på det efterföljande konstituerande styrelsemötet valdes till ordförande. Till nyval valdes Thomas Holtz och avgick gjorde Bo Halbert. För ytterligare information, kontakta: Rachid Lahyani, Eurovip AB, Tel: 018-71 04 50, mobil 0707-71 04 45, E-post: rachid@eurovip.se Eurovip AB har sedan 1997 specialiserat sig på kundlojalitet och kommunikationsverktyg för företag, föreningar och dagspress. Basen i verksamheten utgörs av ett flexibelt och lättanvänt system för kundhantering och kundkommunikation samt olika tekniska lösningar för att hantera lojalitetstransaktioner Bland kunderna återfinns butikskedjor såsom VeroModa, restaurangkedjor som O´Learys restauranger samt tidningskoncerner som Gävle Tidningar.

Dokument