Publicerat: 2018-01-28 19:19:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Finwire. Disclaimer

Finwire om VideoBurst: Videoburst handlas idag exklusive teckningsrätt i nyemission

Onlinevideobolaget Videoburst handlas idag den 29 januari exklusive teckningsrätt i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Villkoren i nyemissionen är 1:2, innebärande att två befintliga aktier ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 45 öre per aktie. Teckningstiden löper från 1 februari till 15 februari och handel med teckningsrätter sker den 1 februari till 13 februari.

Bolaget kommer vid full teckning att tillförs 4,1 miljoner kronor före emissionskostnader.
Syftet med nyemissionen är att möjliggöra en fortsatt expansion i linje med styrelsens strategi.

Videobur Sthlm Int AB

"VideoBurst tillhandahåller en molnbaserad IT-plattform som gör det möjligt för företag att skapa och publicera professionell video på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt."

Karlavägen 40,
114 49 STOCKHOLM
+46(0)730 – 911 211 http://www.videoburst.com