Publicerat: 2018-01-30 10:36:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Finwire. Disclaimer

Finwire om VideoBurst: Videoburst rapporterar lägre intäkter och ökad förlust i fjärde kvartalet

Onlinevideobolaget Videoburst rapporterar lägre intäkter och ökad förlust i fjärde kvartalet 2017 jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen backade till 0,4 miljoner kronor (0,8), en minskning med 44 procent mot föregående år. Aktiverat arbete för egen räkning var 0,3 miljoner kronor (0,6) och de totala rörelseintäkterna 0,7 miljoner kronor (1,6).

Rörelseresultatet, resultatet före skatt och nettoresultatet uppgick till -1,7 miljoner kronor (-0,7). Resultat per aktie hamnade på -0,10 kronor (-0,05).

Kassa och bank var på 79 000 kronor (727 000) per den 31 december. Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -3,4 miljoner kronor (-3,3) för helåret 2017.

Videoburst har en pågående nyemission på 4,1 miljoner kronor. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2017.

Nettoomsättningen minskade med 44 procent i fjärde kvartalet 2017 jämfört med samma kvartal i fjol. Orsaken är att bolaget under fjärde kvartalet inte landat större avtal för unika kundmallar i samma utsträckning som under fjärde kvartalet 2016.

De ökade kostnaderna förklaras framförallt av ökade utvecklingskostnader för den tekniska plattformen och kostnader för verksamheten i Indonesien och Indien. Personalkostnaderna ökade också då bolaget haft dubbla vd-löner under en del av 2017.

"När jag blev erbjuden tjänsten som vd för Videoburst och gavs möjlighet att sätta mig in i
bolaget, produkten och marknaden på en djupare nivå så blev jag oerhört inspirerad av     potentialen. Den molnbaserade produkten som utvecklats för att underlätta för företag att använda video i sin kommunikation ligger helt rätt i tiden. Inte minst nu efter att vi lanserat vår integration mot YouTube och därmed gjort annonsering till en naturlig del av vårt erbjudande. Det, kombinerat med att vi är verksamma på en marknad som fortsätter att öka år efter år, gör att framtiden känns lovande", kommenterar vd Christoffer Lee i bokslutskommunikén.


Videoburst, Mkr Q4-2017 Q4-2016 Förändring
Nettoomsättning 0,4 0,8 -44 %
Rörelseresultat -1,7 -0,7
Resultat före skatt -1,7 -0,7
Nettoresultat -1,7 -0,7
Resultat per aktie, kr -0,10 -0,05

Videobur Sthlm Int AB

"VideoBurst tillhandahåller en molnbaserad IT-plattform som gör det möjligt för företag att skapa och publicera professionell video på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt."

Karlavägen 40,
114 49 STOCKHOLM
+46(0)730 – 911 211 http://www.videoburst.com