Publicerat: 2018-02-01 20:14:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Finwire. Disclaimer

Finwire om CombiGene: CombiGene handlas idag exklusive teckningsrätt i nyemission

Life science-bolaget CombiGene handlas idag den 2 februari exklusive teckningsrätt i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Villkoren i nyemissionen är 2:11, innebärande att elva befintliga aktier ger rätt att teckna två nya aktier till teckningskursen 3,40 kronor per aktie. Teckningstiden löper från 12 februari till 28 februari och handel med teckningsrätter sker den 12 februari till 26 februari.

CombiGene AB

"CombiGenes affärsidé består i att utveckla nya metoder för behandling av neurologiska sjukdomar med större träffsäkerhet, ökad effekt och mindre biverkningar".

Medicon Village,
223 81 LUND
070 466 31 63 http://www.combigene.com