Mer från bolag Publicerat: 2017-10-04 10:30:00

Videobur Sthlm Int AB: VideoBurst satsar på inbound marketing

Efter lanseringen av den nya hemsidan, där fokus legat på att förbättra användarupplevelsen och öka konverteringsgraden, följer nu en uppdatering av sälj- och marknadsstrategin för att generera fler inkommande leads och ökad försäljning.

VideoBurst vässar sin säljstrategi genom att skala upp redan befintliga kunder samt ändra arbetssättet kring att etablera nya. Nykundsbearbetningen kommer att ske dels genom inbound marketing men även genom riktade insatser mot storbolag inom strategiskt utvalda branscher där VideoBursts produkt tydligt skapar ett affärsvärde för kunden. Ett exempel på sådan bransch är mediebyråer som genom VideoBurst kan erbjuda sina kunder videoinnehåll utan att behöva köpa in produktionen externt.

"Vi bedömer att vi kan effektivisera våra insatser genom att fokusera på rätt kunder och dela med oss av vår kunskap om de affärsmässiga fördelarna med video. Genom att arbeta med inbound marketing för nykundsbearbetning samt med riktade säljinsatser gentemot prioriterade kundsegment säkerställer vi att vår säljavdelning får rätt förutsättningar för att lyckas", säger Christofer Lee, VD för VideoBurst.

För mer information, vänligen kontakta Bolaget på:
ir@videoburst.com

Om VideoBurst

VideoBurst är ett onlinevideobolag som möjliggör för företag att skapa professionell video på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt, när de vill och vart de än befinner sig, genom en molnbaserad digital plattform. VideoBurst vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation med video. Målet är att ta en marknadsledande position i Sverige och att etablera sig som en stark aktör på den globala marknaden.

Mer information om bolaget finns på www.videoburst.com

Videobur Sthlm Int AB

"VideoBurst tillhandahåller en molnbaserad IT-plattform som gör det möjligt för företag att skapa och publicera professionell video på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt."

Karlavägen 40,
114 49 STOCKHOLM
+46(0)730 – 911 211 http://www.videoburst.com