Mer från bolag Publicerat: 2017-11-08 14:41:00

CombiGene AB: CombiGene har idag lanserat sin nya webbplats www.combigene.com

Den nya webbplatsen har utvecklats för att ge våra aktieägare och nuvarande och potentiella partner ett enkelt sätt ska hitta information om vår verksamhet, samtidigt som den nya webben på ett tydligare sätt visar CombiGene som ett genterapibolag i forskningens absoluta framkant.

CombiGene AB

"CombiGenes affärsidé består i att utveckla nya metoder för behandling av neurologiska sjukdomar med större träffsäkerhet, ökad effekt och mindre biverkningar".

Medicon Village,
223 81 LUND
070 466 31 63 http://www.combigene.com