Mer från bolag Publicerat: 2017-11-23 16:03:00

CombiGene AB: CombiGene deltog på "Advanced Therapies Investor Day" i London

Den 9 november anordnade ARM (Alliance for Regenerative Medicine) tillsammans med Catapult (brittisk organisation för cell- och genterapi) en investerardag i London för att presentera intressanta och innovativa företag i forskningens framkant.

Bland de utvalda företagen märktes CombiGene som presenterades av företagets vd Jan Nilsson. Möte var öppet för utvalda investerare och media.

Se presentationen här

https://youtu.be/IyPrlhndYaY

CombiGene AB

"CombiGenes affärsidé består i att utveckla nya metoder för behandling av neurologiska sjukdomar med större träffsäkerhet, ökad effekt och mindre biverkningar".

Medicon Village,
223 81 LUND
070 466 31 63 http://www.combigene.com