Mer från bolag Publicerat: 2017-11-28 11:19:00

CombiGene AB: Presentation av CombiGene på Stora Aktiedagen Göteborg

Jan Nilsson, VD CombiGene presenterar företaget på Stora Aktiedagen Göteborg den 27 november 2017

https://youtu.be/N3YFkNPoW_w

CombiGene AB

"CombiGenes affärsidé består i att utveckla nya metoder för behandling av neurologiska sjukdomar med större träffsäkerhet, ökad effekt och mindre biverkningar".

Medicon Village,
223 81 LUND
070 466 31 63 http://www.combigene.com