Mer från bolag Publicerat: 2017-11-29 08:50:00

CombiGene AB: Intervju med Merab Kokaia angående CombiGenes långtidsstudie

Långtidsstudien inom CombiGenes epilepsiprojekt är en avgörande preklinisk proof-of-concept-studie vars resultat kommer att få stor betydelse för den fortsatta utvecklingen av CombiGenes läkemedelskandidat CG01.

Studien genomförs vid Skånes Universitetssjukhus under ledning av professor Merab Kokaia, en av CombiGenes vetenskapliga grundare.
Merab Kokaia berättar om studien:

https://vimeo.com/244062761

CombiGene AB

"CombiGenes affärsidé består i att utveckla nya metoder för behandling av neurologiska sjukdomar med större träffsäkerhet, ökad effekt och mindre biverkningar".

Medicon Village,
223 81 LUND
070 466 31 63 http://www.combigene.com