Mer från bolag Publicerat: 2017-12-22 09:21:00

CombiGene AB: Ytterligare genterapeutiskt läkemedel godkänt av FDA

Ytterligare ett genterapeutiskt läkemedel godkändes 19 december av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA, Luxturna från Sparks Therapeutics. Det visar tydligt  på vilka möjligheter som gentekniken erbjuder.

Uttalandet från FDA kommissionären Scott Gottlieb visar också hur väl positionerat vi som genterapi bolag är:

"I believe gene therapy will become a mainstay in treating, and maybe curing, many of our most devastating and intractable illnesses..." and "We're at a turning point when it comes to this novel form of therapy and at the FDA, we're focused on establishing the right policy framework to capitalize on this scientific opening. Next year, we'll begin issuing a suite of disease-specific guidance documents on the development of specific gene therapy products to lay out modern and more efficient parameters - including new clinical measures - for the evaluation and review of gene therapy for different high-priority diseases where the platform is being targeted."CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha potential att utvecklas så att den även kan användas mot andra neurologiska sjukdomar.
CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger på forskningsresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns universitet. Bolaget är publikt och är noterat på AktieTorget. www.combigene.com.CombiGene AB (publ)
Jan Nilsson, VD
Tel: +46 (0)704 66 31 63
jan.nilsson@combigene.com

CombiGene AB

"CombiGenes affärsidé består i att utveckla nya metoder för behandling av neurologiska sjukdomar med större träffsäkerhet, ökad effekt och mindre biverkningar".

Medicon Village,
223 81 LUND
070 466 31 63 http://www.combigene.com