Pressmeddelande Publicerat: 2018-01-24 15:39:00

OptiMobile AB: OptiMobile AB har godkänts för notering på AktieTorget - imorgon inleds teckningstiden i bolagets nyemission

OptiMobile AB ("OptiMobile") har godkänts för notering på AktieTorget förutsatt att lägsta gränsen i bolagets kommande nyemission uppnås samt att marknadsplatsens ägarspridningskrav uppnås. Teckningstiden för nyemissionen om högst 15 MSEK inleds imorgon, den 25 januari 2018, och pågår till och med den 8 februari 2018. Bolaget har på förhand via teckningsförbindelser skriftligen avtalat om cirka 6 MSEK, motsvarande cirka 40 procent av den totala emissionslikviden. Emissionslikviden är bland annat avsedd att finansiera förstärkning av försäljnings- och marknadsföringsorganisationen för en utökad expansion och marknadspenetration. Memorandum, teaser och anmälningssedel kommer att offentliggöras i samband med att teckningstiden inleds imorgon.

Investerarträffar

I samband med nyemissionen kommer representanter från OptiMobile att presentera verksamheten och framtidsplaner vid ett antal investerarträffar. Se nedanstående schema för detaljer.

Datum Arrangemang Plats Anmälan
och tid
30 Aktiedagen med Medicon Village, Anmälan sker via
januari Aktiespararna Scheelevägen 2, Lund www.aktiespararna.se (http:/
2018Kl.
17:00 /%20www.
-17:30  aktiespararna.se)
1 februa Investerarlunch Scandic Anmälan sker via
r med Klara,Slöjdgatan www.sedermera.se
i Sedermera 7,Stockholm
2018Kl. Fondkommission
11:30
-13:00 
5 februa Investerarlunch Elite Park Avenue Anmälan sker via
r med Hotel,Kungsportsavenyen www.sedermera.se
i Sedermera 36,Göteborg
2018Kl. Fondkommission
11:30
-13:00 

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är OptiMobiles finansiella rådgivare i samband med nyemissionen och den planerade noteringen på AktieTorget.

För mer information om förestående nyemission och planerad notering, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: + 46 40 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

www.sedermera.se

För mer information om OptiMobile, vänligen kontakta: 

Lars Rutegård, VD

Telefon: +46 70 250 90 40

E-post: lars.rutegard@optimobile.se

www.optimobile.se

OptiMobile erbjuder telekomoperatörerna innovativa kommunikationslösningar som kombinerar traditionella mobiltjänster med telefonitjänster som levereras via internet. Bolaget har utvecklat en mjukvaruplattform baserad på standardiserad telekommunikation, VoIP / VoWiFi-teknologi och sömlös samtalskontinuitet (seamless handover). Tekniken och plattformen bygger på ett forskningsarbete vid Uppsala universitet och skapar en lång rad fördelar för både operatörer och abonnenter. Främst ger den operatörerna en möjlighet att kunna erbjuda sina abonnenter ett brett utbud av nya typer av tjänster som därigenom skapar nya intäktskällor för operatörerna. Bolaget har en redan befintlig kundstock och ser goda tillväxtmöjligheter för de kommande åren. Läs mer om OptiMobile på www.optimobile.se.

Dokument

OptiMobile AB

OptiMobiles affärsidé är att utveckla innovativa och högkvalitativa kommunikationslösningar som är speciellt anpassade till att lösa telekomoperatörernas behov både idag och i framtiden. OptiMobiles lösning skapar affärsmöjligheter och möjligheter för mobiloperatörer att utveckla nya typer av intäktsströmmar genom att erbjuda sina kunder och tjänsteleverantörer ett brett utbud av nya tjänster inom ett antal områden och marknader. Eftersom tekniken är baserad på vanliga mobilabonnemang behöver slutanvändaren inte ta något aktivt beslut utan kan använda sin telefon som vanligt med sitt vanliga telefonnummer, till skillnad mot internettelefonitjänster som t.ex. Skype eller WhatsApp.

Tulegatan 29,
113 53 Stockholm
08 750 61 90 www.optimobile.se