Pressmeddelande Publicerat: 2018-01-31 12:09:00

Videobur Sthlm Int AB: Publicering av informationsmemorandum

VideoBur Sthlm Int AB (publ) offentliggör härmed informationsmemorandum med anledning av företrädesemissionen som inleds den 1 februari 2018. Memorandumet finns tillgängligt på bolagets och AktieTorgets respektive hemsida (www.videoburst.com och www.aktietorget.se).
Informationsmemorandumet kommer vid publicering att vara tillgänglig här:
https://www.aktietorget.se/bolag/%C3%A5rsredovisning-prospekt-mm/?id=434&InstrumentID=SE0008375331
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas Edselius, styrelseordförande,
thomas.edselius@videoburst.com
0730-911211
Om VideoBurst
VideoBurst är ett onlinevideobolag som möjliggör för företag att skapa professionell video på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt, när de vill och vart de än befinner sig, genom en molnbaserad digital plattform. VideoBurst vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation med video. Målet är att ta en marknadsledande position i Sverige och att etablera sig som en stark aktör på den globala marknaden. Mer information om bolaget finns på www.videoburst.com.

Videobur Sthlm Int AB

"VideoBurst tillhandahåller en molnbaserad IT-plattform som gör det möjligt för företag att skapa och publicera professionell video på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt."

Karlavägen 40,
114 49 STOCKHOLM
+46(0)730 – 911 211 http://www.videoburst.com