Publicerat: 2017-04-20 10:53:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

Finwire om Vadsbo SwitchTech: Vadsbo SwitchTech föreslår optionsprogram

Aktieägarna i Vadsbo SwitchTech Group kallas till årsstämma den 18 maj i Göteborg.

Den sittande styrelsen, bestående av Göran Nordlund, Martin Larsson, Kristian Larsson, Ankie Hvittfeldt och Carl Schneider, föreslås till omval.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att emittera högst 1,5 miljoner nya aktier.

Vidare föreslår styrelsen att stämman beslutar att införa ett incitamentsprogram, innebärande att bolaget emitterar högst 400.000 teckningsoptioner som riktas till ledande befattningshavare och nyckelpersoner. Teckningsoptionerna ger rätt att under juli 2020 teckna aktier i bolaget till en kurs på 18 kronor per aktie.

Vadsbo SwitchTech Group AB

"Vadsbo SwitchTech utvecklar och säljer användarvänliga, innovativa och energieffektiva belysningsprodukter och system till kunder som tror på en hållbar och energieffektiv framtid."

Hilma Andersson 15,
421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA
031-23 56 00 http://www.vadsboswitchtechgroup.se