Publicerat: 2017-05-18 08:47:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

Finwire om Vadsbo SwitchTech: Vadsbo SwitchTech rapporterar oförändrad omsättning för första kvartalet 2017

Vadsbo SwitchTech redovisar oförändrad omsättning under första kvartalet 2017 jämfört med samma period året innan.

Omsättningen uppgick till 7,7 miljoner kronor (7,7). Bolaget redovisar också ett oförändrat resultat före av- och nedskrivningar, ebtida, 0,4 miljoner kronor (0,4), med en ebitda-marginal på 5 procent.

Resultatet före skatt var -0,1 miljoner kronor (-0,1). Resultatet efter skatt blev -0,1 miljoner kronor (-0,1).

Företagets vd Mikael Pettersson spår att Vadsbo SwitchTech når sitt mål för året.

"I jämförelse med föregående år levererar dock Q1 2017 en marginellt lägre omsättning med – 1 procent. Den ökade försäljningen inom grossist och OEM i år tas detta kvartalet ut av att bolaget föregående år hade en hel del försäljning av special-drivdon till projektkunder. Första kvartalet är säsongsmässigt det svagaste för belysningsprodukter men vi har fortsatt goda förhoppningar om att uppnå våra finansiella mål under året", skriver han.

Vadsbo SwitchTech har som målsättning att växa med 25-35 procent per år de närmaste tre åren. I första hand skall tillväxten komma organiskt.

Ebitda-marignalen skall vara 13 procent på årsbasis medan soliditeten skall vara minst 30 procent.

Vadsbo SwitchTech lämnar ingen prognos.


[Tabell 1]

Vadsbo SwitchTech Group AB

"Vadsbo SwitchTech utvecklar och säljer användarvänliga, innovativa och energieffektiva belysningsprodukter och system till kunder som tror på en hållbar och energieffektiv framtid."

Hilma Andersson 15,
421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA
031-23 56 00 http://www.vadsboswitchtechgroup.se