Publicerat: 2017-08-17 08:45:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

Finwire om Vadsbo SwitchTech: Vadsbo SwitchTech ökar omsättning under andra kvartalet 2017, något sämre resultat

Vadsbo SwitchTech redovisar ökad omsättning under andra kvartalet 2017 jämfört med samma period året innan.

Omsättningen uppgick till 6,7 miljoner kronor (6,2), en ökning med 8 procent mot föregående år. Rörelseresultatet blev -0,4 miljoner kronor.

Resultatet före skatt var -0,4 miljoner kronor (-0,1). Resultatet efter skatt blev -0,4 miljoner kronor (-0,1).

"Under perioden har vi haft högre kostnader för personal och utveckling än föregående år, vilket har påverkat resultatet. De ökade kostnaderna är en del av en satsning där vi har förstärkt vårt team inom både försäljning och produktutveckling", konstaterar vd Mikael Pettersson.

Vadsbo SwitchTech har som målsättning att växa med 25-35 procent per år de närmaste tre åren. I första hand skall tillväxten komma organiskt.

Ebitda-marignalen skall vara 13 procent på årsbasis medan soliditeten skall vara minst 30 procent.

Vadsbo SwitchTech lämnar inga prognoser.


Vadsbo SwitchTech , Mkr Q2-2017 Q2-2016 Förändring
Nettoomsättning 6,7 6,2 8,1%
Rörelseresultat -0,4 0,0
Resultat före skatt -0,4 -0,1
Nettoresultat -0,4 -0,1
EBITDA 0,1 0,3
EBITDA-marginal 0,8% 5,3%

Vadsbo SwitchTech Group AB

"Vadsbo SwitchTech utvecklar och säljer användarvänliga, innovativa och energieffektiva belysningsprodukter och system till kunder som tror på en hållbar och energieffektiv framtid."

Hilma Andersson 15,
421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA
031-23 56 00 http://www.vadsboswitchtechgroup.se