Publicerat: 2017-11-16 08:41:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

Finwire om Vadsbo SwitchTech: Vadsbo SwitchTech vände till förlust i tredje kvartalet - förändringsarbete inlett

Teknikbolaget Vadsbo SwitchTech minskade omsättningen och vände till förlust i tredje kvartalet.

Omsättningen uppgick till 3,7 miljoner kronor (6,6), en minskning med 44 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev -1,5 miljoner kronor (0,5). Vadsbo SwitchTech redovisar ett ebitda på -1,0 miljoner kronor (0,8).

Resultatet före skatt var -1,8 miljoner kronor (0,5). Resultatet efter skatt blev -1,5 miljoner kronor (0,4). Resultat per aktie hamnade på 0,00 kronor (0,02).

Under det tredje kvartalet, som normalt är det svagaste kvartalet, inledde bolaget ett förändringsarbete. Dotterbolaget SwitchTech AB fusionerades med Vadsbo Transformatorer AB, vilket kommer innebära mindre kostnader för koncernen och en tydligare profil på marknaden, uppger bolagets nya vd Henrik Lönner i rapporten.

"Omsättningen under kvartalet och under perioden nådde inte förväntade nivåer beroende på leveransproblem av SSW60 till grossist- och OEM-segmentet samt att försäljningen av övriga drivdon var vikande. Leveransproblemen har nu åtgärdats och produkterna är tillgängliga på marknaden", uppger han vidare.

"Framöver ser vi en förväntad ökad försäljning mot framförallt OEM och projektförsäljning via grossister. Vadsbo gör redan nu fler och större projektförsäljningar än tidigare där flera större restaurang- och gym-kedjor har valt Vadsbo som systemleverantör av belysningsreglering", tillägger han.

Vadsbo SwitchTech har som målsättning att växa med 25-35 procent per år de närmaste tre åren. I första hand skall tillväxten komma organiskt.

"Det är då viktigt att den då nya organisationen konsolideras, vilket kan innebära en tillfälligt lägre tillväxt under nästkommande år", uppger bolaget.

Ebitda-marignalen skall vara 13 procent på årsbasis medan soliditeten skall vara minst 30 procent. Vid uppstart på nya geografiska marknader kan lönsamheten dock tillfälligt vara svagare under de första sex till tolv månaderna, heter det.

Koncernen lämnar inga prognoser


Vadsbo SwitchTech, Mkr Q3-2017 Q3-2016 Förändring
Nettoomsättning 3,7 6,6 -43,9%
Rörelseresultat -1,5 0,5
Rörelsemarginal 7,6%
Resultat före skatt -1,8 0,5
Nettoresultat -1,5 0,4
Resultat per aktie, kr 0,00 0,02
EBITDA -1,0 0,8
EBITDA-marginal 12,1%

Vadsbo SwitchTech Group AB

"Vadsbo SwitchTech utvecklar och säljer användarvänliga, innovativa och energieffektiva belysningsprodukter och system till kunder som tror på en hållbar och energieffektiv framtid."

Hilma Andersson 15,
421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA
031-23 56 00 http://www.vadsboswitchtechgroup.se